Burç yorumlarını okuyarak mı hayatını yaşarsın? Yoksa hayatı akışına bırakarak mı yaşamayı tercih edersin? Seçimin ne olursa olsun, sana söyleyebileceğim tek önemli nokta şu: Evrenin mutlaka bize her daim anlatmaya çalıştığı bir şeyler var. Sadece bazen bunları söyleme yolları, şekil ve isim değiştirebiliyor. 

Astroloji deyince çoğu insanın aklına Batı Astrolojisi geliyor. Oysa farklı astroloji türleri de mevcut. Bu yazımda sana “Evet duydum ama pek bilgim yok.” diyebileceğin Çin Astrolojisi’nden bahsetmek istiyorum. Ama önce Çin Astrolojisi’ni, Batı Astrolojisi’nden ayıran özellikler hakkında bilgi vermem faydalı olacaktır.

Çin Astrolojisi’nin Batı Astrolojisi’nden Farkı Nedir?

Çin Astrolojisi’nde de, Batı Astrolojisi’nde olduğu gibi 12 farklı burç bulunuyor. Fakat bu küçük benzer noktanın dışında, biraz sonra bahsedeceklerim ile Çin astrolojisinin, diğer astroloji türlerinden ne kadar farklı olduğunu anlayabilirsin. 

Çin Astrolojisi, Çin felsefesinin temelinde bulunan Yin-Yang, beş element ve Antik Çin takvim sisteminden oluşuyor. Çin burçlarının her biri aynı zamanda Yin ve Yang olarak kabul ediliyor. Yin ve Yang’ın çok popüler bir sembolü var. Dönem dönem bu sembol kolyelere de ilham vermektedir, belki buradan da bu felsefeyi ve sembolü anımsayabilirsin. Yin negatif enerjiyi, Yang da pozitif enerjiyi temsil ediyor. Bir arada bulunan bu enerjiler kendi içinde ve evrenle uyum içerisinde olmayı öğütlüyor. Bu da bize yaşamın da zaten tam bir denge işi olduğunu gösteriyor.

Çin Astrolojisinin Batı Astrolojisinden Farkı Nedir

Çin Astrolojisi, Batı Astrolojisi’nin aksine gökyüzünde gerçekleşen gezegen hareketleriyle doğrudan ilişkilendirilmiyor. Burçların, Batı Astrolojisi’nde de bulunan ateş, toprak, su elementlerine ek olarak; ağaç ve metalin de eklendiği beş elementin hareket ve değişiminden etkilendiğine inanılıyor.

Bu astroloji türünün diğer etkileyicisi olan geleneksel Çin takvimi ise bizim kullandığımız Güneş takviminden biraz daha farklı. Bu takvim, her 60 yılda bir tekrar eden döngüsel bir tarihleme yöntemine sahip. Takvim aynı zamanda Güneş’in yanında Ay’ın hareketlerinden de etkileniyor. Bu yüzden her yılın başlangıç ve bitiş tarihleri değişkenlik gösterebiliyor. 

Şimdi sana Çin burcunu nasıl hesaplayabileceğin hakkında bilgi vermek istiyorum.

Çin Burcu Nasıl Hesaplanır?

Çin Burcu Nasıl Hesaplanır

Çin burçları, Batı Astrolojisi’ndeki gibi ay döngülerine göre değil, yıllık periyotlara göre ayrılıyor. Batı Astrolojisi’nden farklı olarak Çin Astrolojisi’nde her burç birbirinden farklı 12 hayvan sembolleri ile temsil ediliyor. Bu burçlar da sırasıyla fare, öküz, kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, keçi, maymun, horoz, köpek ve domuz olarak isimlendiriliyor. Her yıl da farklı bir hayvanın yılı olarak kabul ediliyor. Örneğin; Çin burcuna göre 2022 kaplan yılı olarak adlandırılmıştır. 

Çin burcunun özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak istersen “Çin Burçları ve Özellikleri” yazımı da okumanı tavsiye ederim. 

Çin burcunu bilmiyorsan hazırladığım tablodan doğum yılını bulup hangi burç olduğunu öğrenebilirsin:

Fare 2044, 2032, 2020, 2008, 1996, 1972, 1984, 1960, 1948, 1936, 1924, 1912
Öküz  2045, 2033, 2021, 2009, 1997, 1973, 1985, 1961, 1949, 1937,1925, 1913
Kaplan  2046, 2034, 2022, 2010, 1998, 1974, 1986, 1962, 1950, 1938, 1926, 1914
Tavşan  2047, 2035, 2023, 2011, 1999, 1975, 1987, 1963, 1951, 1939, 1927, 1915
Ejderha 2048, 2036, 2024, 2012, 2000, 1976, 1988, 1964, 1952, 1940, 1928, 1916
Yılan 2049, 2037, 2025, 2013, 2001, 1977, 1989, 1965, 1953, 1941, 1929, 1917 
At 2050, 2038, 2026, 2014, 2002, 1978, 1990, 1966, 1954, 1942, 1930, 1918
Keçi  2051, 2039, 2027, 2015, 2003, 1979, 1991, 1967, 1955, 1943, 1931, 1919
Maymun 2052, 2040, 2028, 2016, 2004, 1980, 1992, 1968, 1956, 1944, 1932, 1920
Horoz 2053, 2041, 2029, 2017, 2005, 1981, 1993, 1969, 1957, 1945, 1933, 1921
Köpek 2054, 2042, 2030, 2018, 2006, 1982, 1994, 1970, 1958, 1946, 1934, 1922
Domuz  2055, 2043, 2031, 2019, 2007, 1983, 1995, 1971, 1959, 1947, 1935, 1923

Artık Çin burcunu biliyorsun! Peki, Güneş burcunda bugün seni neler bekliyor, merak ediyor musun? Merakını gidermek istersen astroloji konusunda bir uzman olan Barones, Kaave uygulamasında seni bekliyor! Dilersen kahve falına da bakabilir. 100 kredilik Kaave kupon kodu alırsan 50 kredi de benden sana hediye. Haydi bekliyorum!

Kaave Android uygulaması için tıkla.

Kaave iOS uygulaması için tıkla.